Πιστοποιήσεις Αντιδιάρρηξης Πορτών Ασφαλείας

Με κάθε Θωρακισμένη Πόρτα Ασφαλείας από την Paliouras Doors λαμβάνετε γραπτώς ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ από την Dierre-Italy (στο όνομα του αγοραστή) το οποίο αποδεικνύει την γνησιότητα του προιόντος έχοντας το σειριακό αριθμό γνησιότητας (serial number) και την αντίστοιχη κλάση αντιδιάρρηξης που παρέχει το προ'ι'ον.(Κλάση 3,4,5).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όλες οι θωρακισμένες πόρτες Dierre είναι πιστοποιημένες για αντοχή σε προσπάθειες παραβίασης σύμφωνα με το σύνολο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENV1627-1.

Επιπλέον έχουν πιστοποίηση αντοχής στον αέρα (Κατηγορία A) και/ή στο νερό (κλάση Ε). Πόρτες που έχουν περάσει συγκεκριμένες δοκιμές αντοχής στη διέλευση αέρα και/ή νερού.

Οι δοκιμές διεξάγονται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, αποκτώντας την πιστοποίηση που απαιτείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα UNI EN 42 (αέρας) και UNI EN 86 (νερό).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
PALIOURAS DOORS - DIERRE (Paliouras Group).
Τηλεφωνικό κέντρο: 210.64.43.000 (10 γραμμές).
Πατούσα 3 & Σόλωνος, Αθήνα, 10677. Τηλ.: 210.38.19.000.
Λ. Κηφισού 22, Αθήνα, 10442. Τηλ.: 210.51.51.778.
Copyright 1978 - 2014 paliourasdoors.gr , All rights reserved.

Εταιρία
Πόρτες Ασφαλείας
Service
Καταστήματα
Πιστοποιήσεις
Επικοινωνία
Πελάτες
Προσφορές
TV Spots
Θωρακισμένες
Πόρτες Ασφαλείας

Press & Media
Facebook
Twitter
Youtube
Blogspot


Designed by Career+